19de-eeuwse fotografische monumentaliteit

In de zomer van 1851 doorkruisten vijf fotografen heel Frankrijk in opdracht van de Commission des Monuments Historiques om het patrimonium vast te leggen. Aan deze Mission Heliographique, die tevens het begin betekende van de architectuurfotografie, is nu in Parijs een prachtige tentoonstelling gewijd.Steven Humblet