20.000 asielzoekers wachten op behandeling aanvraag

BRUSSEL (tijd) - Ruim 20.000 asielzoekers wachten op de behandeling van hun dossier. Dat cijfer is sinds enkele maanden stabiel. Toch is het aantal asielaanvragen de jongste maanden gedaald. Het zal echter nog zeker meer dan twee jaar duren vooraleer de achterstand die in het verleden werd opgelopen, zal weggewerkt zijn. Koninklijk kommissaris voor vluchtelingen Marc Bossuyt stelde gisteren het jaarverslag 1991 voor. Vorig jaar werden 586 politieke vluchtelingen erkend. Het aantal asielaanvragen bedroeg 15.291, hetzij 19% meer dan in 1990. Tachtig procent van de aanvragen kwam uit acht landen: Roemenië, Zaïre, Ghana, India, Joegoslavië, Turkije, Pakistan en Nigeria. In september 1991 werd een historisch rekord genoteerd met 1.756 aanvragen. Ondertussen is het gemiddeld aantal aanvragen gedaald tot zo'n 1.000 per maand.