2002 moet belegger beterschap opleveren

Hoe scoren de Europese en Amerikaanse beurzen in 2002? 10 à 15 procent hoger, klinkt het bij de meeste beurshuizen. Die klassieke voorspelling is krek hetzelfde als de consensus van vorig jaar. Zoals bekend bleek die prognose wishful thinking, aangezien de beurzen zich in 2001 absoluut niet aan het draaiboek hielden. Optimisten stippen aan dat een herstel van de wereldeconomie in 2002 de aandelenmarkten moet ondersteunen. Pessimisten betwisten dat herstel niet, maar betwijfelen of het vlot genoeg zal zijn om de huidige beurswaarderingen te verantwoorden. Om u in het erg onzekere beursklimaat enig houvast te geven, geven we bij de start van het nieuwe jaar een stand van zaken van de voornaamste beursfactoren.