Advertentie
Advertentie

24-uren staking bedienden Polysar

ANTWERPEN (belga) - De bedienden van het chemisch bedrijf Polysar nv te Zwijndrecht hebben donderdagmorgen om 6 uur het werk neergelegd voor 24 uur. De aktie had de steun van het gemeenschappelijk vakbondsfront BBTK/LBC. Met de staking wordt geprotesteerd tegen het feit dat de onderhandelingen omtrent een nieuwe KAO voor de bedienden nog tot geen enkel resultaat hebben geleid. De arbeiders van Polysar staken reeds enkele weken na het afspringen van de onderhandelingen.