24-urenstaking in Luikse Lantin-gevangenis

(belga) - De cipiers van de Luikse Lantin-gevangenis hebben gisteren het werk neergelegd uit protest tegen het personeelsgebrek in de strafinrichting. Ze eisen de onmiddellijke aanwerving van een dertigtal gevangenisbewaarders. Deze aanwervingen zijn voorzien, maar slechts op langere termijn. Het kader van de Lantin-gevangenis voorziet een totaal effektief van 514 cipiers, terwijl er momenteel maar 479 in funktie zijn.