Advertentie
Advertentie

240 miljoen extra Waalse investeringssteun

(tijd) - De EU-Commissie heeft haar fiat gegeven voor een verhoging met 240 miljoen frank van de Waalse investeringssteun in het kader van het AIDE-programma. Dat deelde de Waalse regering woensdag mee. 120 miljoen frank komt van het fonds voor expansiesteun (Feder); de andere helft van de Waalse begroting. De verhoging is nodig omdat het oorspronkelijke AIDE-budget van 2 miljard frank zo goed als uitgeput is. Via AIDE kunnen ondernemingen uit de productie- en verwerkingssector steun genieten die tot 30 procent van de investering kan bedragen. Verwacht wordt dat het programma tegen eind 1999 bijgedragen zal hebben aan 8 miljard frank aan investeringen en 1.500 tot 2.000 nieuwe jobs.