Advertentie
Advertentie

25.000 kinesisten kiezen vertegenwoordigers Riziv-organen

(tijd/belga) - De kinesisten kunnen voor het eerst hun vertegenwoordigers voor de overlegorganen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) kiezen. Deze maand worden verkiezingen bij de 25.000 stemgerechtigde kinesisten gehouden. Twee syndicaten dingen om de gunst van de kiezers. Aan de ene kant de Algemene Kinesitherapeutenbond (AKB) met zijn Vlaamse en Franstalige vleugel. Aan de andere kant het Kartel, dat alle beroepsverenigingen die niet tot de AKB behoren, verenigt.De kinesisten vormen naast de dokters de enige beroepsgroep in de gezondheidssector die hun afgevaardigden mogen kiezen. Voor de andere groepen duidt de minister van Sociale Zaken ze aan. De kinesistenverkiezingen zijn een gevolg van de commotie die ontstond toen de voormalige minister van Sociale Zaken, Magda de Galan, een kleine beroepsgroep een mandaat had willen geven. De Raad van State vernietigde deze beslissing wegens onvoldoende gemotiveerd, waarop de regering besloot verkiezingen te laten organiseren. BelangenverdedigingHet Kartel wil komen tot een vernieuwde belangenverdediging. Het wil een verhoging van het kinebudget; de opheffing van discriminaties en beperking in alle sectoren van de kinesitherapie; een gelijke betaling voor gelijk werk en een vereenvoudiging van de nomenclatuur zonder bijkomende verplichtingen. Voorts wordt aangedrongen op een eerlijke spreiding van de toegang tot het beroep; een remgeld naar Europese normen en een vergoeding voor het bijhouden van een kinedossier. Het gebruik van forfaits in de rusthuizen en andere sectoren moet worden stopgezet worden en er moet medische frontvorming komen.