26 joernalisten in 1987 gedood door beroep

Om beroepsdoeleinden werden het afgelopen jaar 1987 26 joernalisten gedood, wat heel wat meer is als de 15 in 1986. In totaal werden afgelopen jaar 59 joernalisten het slachtoffer van geweldpleging en werden er 185 gevangen gezet of ontvoerd. Die laatste cijfers liggen in de buurt van de aantallen in 1986. Kortom de joernalistiek blijft een gevaarlijk beroep, zeker in bepaalde streken. In de Filippijnen alleen al kwamen vorig jaar 11 persmensen om. Deze cijfers komen van een private organizatie in de VS, "Komitee tot bescherming van beroepsjoernalisten'. De organizatie telt jaarlijks het aantal slachtoffers, tracht ook de daders aan de kaak te stellen en de oorzaken van het geweld tegen de pers weg te nemen.