27 miljoen Agusta-smeergeld is nog niet terugbetaald

(tijd) - Het ministerie van Financiën ontving al 134 miljoen van de 160 miljoen frank smeergeld die SP en PS van Agusta en Dassault kregen. Dat verklaarde minister van Financiën Didier Reynders (PRL) gisteren in de kamercommissie Financiën. Eind 1998 veroordeelde het Hof van Cassatie een waslijst SPers en PSers tot de terugbetaling van respectievelijk 110 miljoen en 50 miljoen frank verbeurd verklaard smeergeld in de Agusta/Dassault-affaire. Net als vorig jaar vroeg kamerlid Filip de Man (Vlaams Blok) of de verschuldigde miljoenen al betaald waren. De Man vroeg ook of de regering van plan is de geleden schade en de daarbij horende rente te recupereren. Dat niet doen zou een blijk zijn van medeplichtigheid en een regelrechte schenking aan de veroordeelden, klonk het.Reynders deelde mee dat ondertussen bijna 134 miljoen frank is gestort. Hij wees er ook op dat de Belgische staat van het Hof niet de machtiging kreeg om de intresten terug te vorderen. Of de regering een schadevergoeding eist, moet de ministerraad beslissen. Reynders verduidelijkte dat hij op 5 april 2000 hierover een brief heeft gestuurd aan premier Verhofstadt, met de vraag dit thema op de agenda te plaatsen. Wat mij betreft is de kous af. Er moet alleen nog ruim 27 miljoen worden gestort, stelde het regeringslid.WallynDe SP betaalde voor ex-minister Claes, zijn gewezen kabinetschef Delanghe en de voormalige SP-penningmeester Etienne Mangé in maart 2000 driemaal 27 miljoen frank, telkens een vierde van het smeergeld dat naar de SP ging. Luc Wallyn, de vierde SP-veroordeelde, moest zelf voor zijn aandeel opdraaien omdat hij zich persoonlijk zou hebben verrijkt. Hij moet de ontbrekende miljoenen waarschijnlijk nog betalen. StS