2DE VERSIE Loopbaaneinde

De regeringstop bespreekt vandaag opnieuw de problematiek van het einde van de loopbaan. Een oplossing hiervoor werd reeds in het vooruitzicht gesteld in het regeerakkoord van de huidige koalitie. De regering verzond het dossier eerst voor advies naar de sociale partners, die evenwel verdeeld waren en de bal terugkaatsten naar de al even verdeelde regering. Het gevolg was en is dat het dossier op de kruipstrook zit. Het fabeltje van de haas en de schilpad indachtig, is dat nog een geluk ook. Het dossier bevat immers nog zo veel onbekenden, dat elke overhaaste beslissing de toekomst ernstig in gevaar kan brengen.