'30-secondespot moet weer sexy worden'

(tijd) - Het model van de Europese, commerciële televisie staat onder druk. Grote concerns beperken hun budgetten voor televisiereclame, de komst van de digitale televisie maakt het mogelijk commerciële boodschappen te omzeilen, en het overaanbod aan zenders versnippert het doelpubliek. Om het tij te keren, wil Europa de reclameregels liberaliseren, en experimenteren de commerciële zenders - ook de Vlaamse - met nieuwe reclameformules. Maar zal de kijker daar ook pap van lusten?