30ste Limburgse Jaarbeurs geopend

HASSELT - Bij de opening van de 30ste Limburgse Jaarbeurs in de Grenslandhallen te Hasselt schetste gemeenschapsminister Jos Dupré van Leefmilieu, Landinrichting en KMO-beleid enkele krachtlijnen en uitgangspunten voor een "specifiek KMO-beleid'. Het budget voor de opleidingscentra moet volgens hem verhoogd worden en spoedig 2 bedrijfsconsulenten per provincie aangeduid. Dit laatste aktiepunt werd reeds goedgekeurd. Naar de toekomst ziet hij een belangrijke taak weggelegd voor de Centra voor Middenstandsopleiding, die ondermeer de kleine en middelgrote ondernemingen moeten vertrouwd maken met nieuwe mediatechnieken zoals videotex. De verdere uitbouw van de KMO-databank situeert hij in dezelfde lijn. Hij wenst de kloof tussen overheid en bedrijfsleven te verkleinen, alsook de KMO's beter voor te lichten over hun mogelijkheden en rechten, bv. expansiesteun.