31ste Vrouwendag focust op geweld

(tijd) - De 31ste Vrouwendag, die gisteren in Leuven werd gehouden, had als thema Vrouwen en Geweld. Er werd ingezoomd op themas als geweld in het gezin, en vrouwen en oorlog. Uit de lezing van Siele Opdebeeck, doctor in de Sociale Wetenschappen aan de KU Leuven, bleek alvast dat het fysieke en seksuele geweld op vrouwen toeneemt. Geweld op vrouwen speelt zich vooral in het gezin af.

Ruim twee derde van de vrouwen werd ooit met fysiek of seksueel geweld geconfronteerd, bij mannen loopt dit aandeel op tot drie vierde. Wanneer alleen de zeer ernstige vormen van geweld, zoals levensbedreigend fysiek geweld en verkrachting, in rekening worden gebracht, dan is 6 procent van de mensen ooit fysiek en 9 procent ooit seksueel mishandeld. Fysiek geweld is voornamelijk een mannenzaak, seksueel geweld een vrouwenzaak. Bij de vrouwen komt fysiek geweld ook vaker voor in combinatie met seksueel geweld. Geweld op vrouwen speelt zich het meeste af binnen het gezin. Fysiek geweld wordt in drie vierde van de gevallen gepleegd door een gezinslid en meestal door de partner. Seksueel geweld op vrouwen speelt zich voor 30 procent in het gezin af en ook hier is meestal de partner de dader. In de periode 1988-1998 nam het geweld op vrouwen zowel in volume als in ernst toe. Het fysieke geweld nam met een vijfde toe, het seksueel geweld steeg zelfs met 40 procent. Ruim 30 procent van de vrouwen werd in 1998 matig tot zeer ernstig fysiek mishandeld, een verdubbeling met tien jaar eerder. Ook het seksuele geweld is een stuk ernstiger geworden: van 12 procent van de vrouwen in 1988 tot 19 procent in 1998.Doctor Siele Opdebeeck ging ook na waarom mishandelde vrouwen weggaan of juist bij hun partner blijven. Ze deed dit aan de hand van interviews met mishandelde vrouwen die naar een onthaalcentrum stapten. Wanneer vrouwen naar zon centrum gaan, bedraagt de kans dat ze onmiddellijk na hun verblijf naar hun partner terugkeren een op de drie. De kans dat ze op langere termijn terugkeren, bedraagt iets minder dan een op de twee. Het zijn vooral de vrouwen die erg afhankelijk zijn van hun man, die terugkeren. Daarbij gaat het niet alleen om materiƫle afhankelijkheid, maar ook de mate waarin ze hun man nog graag zien, de mate waarin ze voor hun identiteit afhankelijk zijn van hun relatie en de mate waarin ze mensen hebben waarbij ze terecht kunnen. Het risico dat een vrouw na haar verblijf in een centrum opnieuw geweld meemaakt met dezelfde partner, hangt van twee factoren af. Vrouwen die voor ze naar het onthaalcentrum stapten al veel geweld meemaakten, lopen een groter risico om na hun verblijf opnieuw in hetzelfde straatje terecht te komen. Politiecijfers over partnergeweld tonen slechts het topje van de ijsberg, leert een onderzoek van Frank Hutsebaut, professor Strafrecht aan de KU Leuven. Sinds de wet op het partnergeweld (1997) wordt dit geweld apart geregistreerd omdat de partnerrelatie een strafverzwarende omstandigheid is. In 1998 werden er nog niet veel gevallen geregistreerd: 129. 1999 kent met 5.806 feiten een forse toename. Daarmee neemt het geweld tussen partners een derde van het geweld binnen het gezin in. Wat de parketten met die processen-verbaal doen, is wegens het gebrek aan eenduidige registratiegegevens, niet bekend. Maar uit gesprekken met de parketten blijkt wel dat vele zaken geseponeerd worden, besluit Hutsebaut. IdV

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud