36ste Antiekbeurs van België in het teken van Oost-Europa

(tijd) - Geïnspireerd door de stormachtige ontwikkelingen in Oost-Europa tijdenshet afgelopen jaar, plaatst de Koninklijke Kamer van Belgische antiquairs haar zesendertigste beurs in het teken van de kunst, die aldaar het licht zag.