39;11-09-90# t Pallieterke wordt nv

(tijd) - Uitgeverij 't Pallieterke-Polderman en Van Gool verandert haar naam in het eenvoudigere "Uitgeverij 't Pallieterke'. Die naamswijziging gaat gepaard met een omvorming van bvba tot nv. De uitgeverij zal haar zetel te Antwerpen behouden, en het maatschappelijk doel blijft het uitgeven van dag- en weekbladen. Het geplaatste kapitaal bedraagt 1.250.000 fr. bij een toegestaan kapitaal van 5.000.000 fr.