39;12-12-90# t Zuivelcentrum moet kloof producent-konsument dichten

(tijd) - Niet iedereen legt nog een verband tussen een plak kaas en een grazende koe. In de Verenigde Staten zou volgens een recent onderzoek één op twee kinderen niet meer weten waar de melk vandaan komt. Het Zuivelcentrum in Drongen (Gent) wil het niet zo ver laten komen en via gepaste voorlichting de kloof tussen producent en konsument overbruggen.