4,1 miljard Boelwerf niet rekupereerbaar

(tijd) - Het totale bedrag dat het failliete Boelwerf uitgaf zonder dat daar inkomsten tegenover staan bedraagt voorlopig 3,5 miljard. Volgens René Stroobant van het gemeenschappelijk vakbondsfront zou dat nog kunnen oplopen tot 4,1 miljard. Eerder berekenden de curatoren dat het negatieve saldo tussen de gemaakte kosten voor de nog af te werken schepen en de te verwachten ontvangsten slechts twee miljard bedroeg.