4,5 miljard bijkredieten vandaag op regeringstafel

(tijd) - Vandaag spreekt de ministerraad zich uit over de eindejaarsaanpassing van de begroting 1989. Op tafel ligt een aanpassingsblad waarin per saldo voor 4,5 miljard frank bijkredieten zijn opgenomen. Dat bedrag komt bovenop de bijkredieten die reeds tijdens de begrotingskontrole in maart werden goedgekeurd.