Advertentie
Advertentie

4 nieuwe bevoegdheidspaketten voor de deelgebieden

Samengevat wil informateur Dehaene dat de deelgebieden bevoegd worden voor 4 grote bevoegdheidspaketten : provincie- en gemeentefonds, industriebeleid met inbegrip van de nationale sektoren, het onderwijs met inbegrip van het wetenschappelijk onderzoek en tenslotte de infrastruktuur. Op te merken valt dat de twee eerste bevoegdheidspaketten reeds binnen de bestaande wetten van 1980 op de staatshervorming kunnen overgeheveld worden. Voor de financiering gaat hij uit van het beginsel van de ristornering. Dat beginsel wordt echter sterk gekorrigeerd in het voordeel van de franstaligen.