Advertentie
Advertentie

40.000 bijkomende sociale woningen tegen 2004

(tijd) - De CVP-SP-meerderheid in het Vlaams Parlement diende donderdag na een eerste themadebat over armoede een motie in waarin onder meer gepleit wordt voor 40.000 bijkomende sociale woningen. Van huursubsidies voor armen - één van de hete hangijzers - is geen sprake. CVP en SP bevelen wel een rist maatregelen inzake werkgelegenheid, mobiliteit, onderwijs, welzijn en gezondheidszorg aan.Een jaar lang heeft een commissie van het Vlaams Parlement zich over de armoedeproblematiek gebogen. De werkzaamheden resulteerden in een nota, die donderdag als basis diende voor een eerste themadebat over armoede en sociale uitsluiting in het Vlaams Parlement. In de commissie was er een consensus over de grote lijnen in de strijd tegen de armoede, gisteren legden de fracties nog eens hun eigen klemtonen. CVP en SP dienden aan het einde van het debat een motie in waarin maatregelen in de strijd tegen de armoede worden aanbevolen.