40 kandidaten melden zich voor job topsportmanager

(tijd) - Maar liefst veertig kandidaten hebben zich gemeld voor de job van topsportmanager bij de Vlaamse overheid. Veertig anderen stuurden hun curriculum vitae door om te kandideren voor de job van expert topsport, de toekomstige rechterhand van de topsportmanager. Dat duo moet de komende vier jaar het topsportbeleid van de Vlaamse overheid in goede banen leiden, in nauw overleg met de Stuurgroep Topsport.