42 procent van industrieel afval wordt gerekupereerd

(tijd) - In Vlaanderen wordt 41,8 procent van de industriële afvalstoffen gerekupereerd. Dit blijkt uit een antwoord van minister voor leefmilieu Kelchtermans op een parlementaire vraag van CVP-kamerlid Desutter. Bij het huishoudelijk afval ligt de rekuperatiegraad slechts op 10,3 procent.