446 miljoen eurovoor sanering5.700 benzinestations

(tijd) - De Vlaamse regering keurde voor het zomerreces de oprichting van een benzinefonds voor de bodemsanering van tankstations goed. In tien jaar tijd moet er vanuit het benzinefonds 446 miljoen euro gaan naar de sanering van de zowat 5.700 tankstations in België, waarvan er 3.000 in Vlaanderen liggen.Het fonds wordt voor de helft gestijfd door de consument, en voor de helft door de petroleumsector. In de goedgekeurde federale programmawet is daarom een verhoging van de benzine- en dieselprijs met respectievelijk 0,0064 euro per liter en 0,0040 euro per liter opgenomen. De consument moet daarvan respectievelijk 0,0032 per liter en 0,0020 euro per liter betalen. De andere helft komt van de petroleumsector.Vlaanderen is het eerste gewest dat de oprichting van het benzinefonds heeft goedkeurd. Tegen eind dit jaar moeten ook de federale regering en het Brussels en Waals Gewest hun fiat geven, zodat het benzinefonds op 1 januari 2003 van start kan gaan. Het fonds moet voorkomen dat kleinere uitbaters van tankstations als gevolg van de hoge kosten voor de bodemsanering failliet gaan.Er wordt ook een Interregionale Bodemsaneringscommissie (IBC) opgericht, die via het benzinefonds de gezondmaking van de tankstations zal organiseren. De eigenaar, exploitant of gebruiker die volgens de gewestelijke wetgeving moet overgaan tot sanering moet bij sluiting van het tankstation binnen de 12 maanden, of bij verdere exploitatie binnen de 24 maanden na datum van publicatie in het Staatsblad zijn dossier bij het IBC indienen. Eigenaars en uitbaters van tankstations kunnen bodemsaneringskosten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 inbrengen. WVDV