Advertentie
Advertentie

5 procent welvaartsgroei in België is geen utopie

In de jongste 20 jaar kende Europa meer periodes van stagnatie dan van stevige groei. Portugal, Luxemburg en vooral Ierland vormen evenwel merkwaardige uitzonderingen. Deze landen kenden groeitempi die vergelijkbaar zijn met die van de Aziatische tijgers. De verschillen in groeiprestaties blijken niet zozeer het gevolg te zijn van micro-economische verschillen dan wel van het macro-economische beleid van de overheid, stellen ERIC VERHULST en PAUL VREYMANS.