Advertentie
Advertentie

50.000 NV's moeten minimumkapitaal verdubbelen

(tijd) - De Senaat legt momenteel de laatste hand aan een nieuwe wijziging van de vennootschapswet. Volgens het ontwerp zouden naamloze vennootschappen in de toekomst een minimum geplaatst en volgestort kapitaal van 2,5 miljoen frank moeten hebben tegen 1,25 miljoen frank nu. Naar schatting ruim 50.000 bestaande NV's zullen hun statuten moeten aanpassen, indien het ontwerp effektief wet wordt.In het oorspronkelijk ontwerp werd zelfs gepleit voor een verhoging van het minimumkapitaal van een NV naar 5 miljoen frank. In 1992 telde ons land zowat 86.000 naamloze vennootschappen. Daarvan hadden er 37.738 een geplaatst kapitaal van minder dan 2,5 miljoen frank. De wetswijziging heeft tot doel om de onderkapitalizering van NV's tegen te gaan. De NV-vorm is vooral bedoeld voor grote ondernemingen en ondernemingen die beroep doen op het openbaar spaarwezen. Net als in de jaren 80 toen de besloten vennootschappen het minimumkapitaal moesten verhogen van 250.000 naar 750.000 frank, zal deze gigantische aanpassing van de vennootschapsstatuten vooral leiden tot een forse stijging van het aantal notariële akten en een forse toename van het aantal bladzijden in het Staatsblad.