50-plussers delen in klappen slechte jobmarkt

(tijd) - De vijftigplussers deelden het afgelopen jaar massaal in de klappen van een sputterende arbeidsmarkt. Het aantal voltijds bruggepensioneerden stijgt sinds juni 2003 onafgebroken, en het aantal werkloze vijftigplussers nam het afgelopen jaar fors toe. De toename van het aantal beschikbare oudere werklozen is zelfs goed voor de helft van de stijging van het totale aantal werklozen op jaarbasis. En dat is niet volledig op het conto van statistische aanpassingen te schrijven.