Advertentie
Advertentie

52% artsen verdient meer dan 100.000 frank

(tijd) - Van de Belgische artsen zegt 52 procent meer dan 100.000 frank netto te verdienen. Dit blijkt uit een enquête van de Artsenkrant, die werd ingevuld door 4.345 van de 36.178 Belgische artsen. 82 procent zegt bij het voorschrijven van geneesmiddelen rekening te houden met de prijs, 46 procent vindt aktieve eutanasie onaanvaardbaar. Een dokter anno 1993 neigt naar het konservatisme. Illustratief hiervoor is zijn opstelling tegenover migranten (er zijn er te veel) en vervangingsinkomens (ze kunnen omlaag). Slechts 28 procent zou het een goede zaak vinden als de huidige regering-Dehaene aan de macht blijft.