57.000 meewerkende partners van zelfstandigen genieten sociaal ministatuut

(tijd) - 57.084 meewerkende partners van zelfstandigen genieten een sociaal ministatuut. Ruim 12 procent besliste op vrijwillige basis extra bijdragen te betalen om recht te hebben op een volwaardige sociale bescherming. Dat blijkt uit het jaarverslag 2003 van de Rijksdienst voor de sociale verzekering van zelfstandigen (RSVZ). Het aantal zelfstandigen steeg vorig jaar fors.