5de Week van de Pleegzorg

"Ouders en pleegouders: een gedeelde zorg!' is de slogan van de vijfde week van de pleegzorg die van 10 tot 16 oktober loopt. Initiatiefnemers zijn de Vlaamse Vereniging voor Pleegzorg, de Federatie Gezinsplaatsing en andere betrokkenen bij de pleegzorg. Voor de campagne worden affiches, stickers en dergelijke verspreid, komt er een wervingsspotje voor kandidaatpleegouders op TV en zal via openbare biblioteken informatie worden verstrekt.