60 procent meer schutkapaciteit

ANTWERPEN (tijd) - De bouw van de Berendrechtsluis in het Antwerpse havengebied heeft ruim zes jaar geduurd. Met de voorafgaande studie werd begonnen op 15 oktober 1982, met de werken op het terrein op 1 februari 1983. De sluis werd onder water gezet in maart 1987. De deuren werden ingevaren in september-oktober 1987. Het kunstwerk werd "vervroegd' in dienst genomen om op 16 april van dit jaar de bulk carrier "Main Ore', zoals eerder was beloofd, tot de haven toe te laten. Met zijn 54 m breedte kon dat ertsschip zonder risico's alleen via de nieuwe sluis de terminal aan het Delwaidedok bereiken.