678 gehandicaptenvan wachtlijst gehaald

(tijd/belga) - Van de 1.661 zwaarst zorgbehoevenden die op de wachtlijst staan voor residentiële opvang, worden er dit jaar 551 geholpen. Daarnaast ontvangen 127 mensen een persoonlijk assistentiebudget. Dat verklaarde de Vlaamse minister van Welzijn, Mieke Vogels, gisteren in het Vlaams Parlement. Omdat de 551 zwaar gehandicapten niet onmiddellijk in een instelling kunnen worden opgenomen wegens plaatsgebrek, wil Vogels dat het personeel van de instellingen hen thuis gaat verzorgen. De christelijke bediendenbond LBC wees haar erop dat er nu al een personeelstekort is en eist dat er 800 zorgverleners bij moeten komen. Minister Vogels kondigde in november al aan dat ze in 2002 19,83 miljoen euro extra ging uittrekken voor het lenigen van de meest dringende vragen voor opvang en begeleiding. Maar liefst 3.775 gehandicapten wachten op residentiële opvang, 1.661 daarvan zijn dringende vragen. Daarnaast wachten nog meer dan 2.000 mensen op een persoonlijk assistentiebudget. Gisteren gaf ze verduidelijking over de besteding van dat bedrag: 15,95 miljoen euro gaat naar mensen die een residentiële opvang behoeven, 3,37 miljoen euro gaat naar gehandicapten die een aanvraag voor een persoonlijk assistentiebudget indienden.De Vlaamse christen-democraten lieten bij monde van Vlaams parlementslid Sonja Becq weten dat wat minister Vogels doet slechts een druppel op een hete plaat is. Becq vraagt de minister om dringend werk te maken van een structurele oplossing van het zorgtekort in de gehandicaptensector. IdV