69.500 Belgische moslims trekken morgen naar stembus

(tijd) - 69.500 Belgische moslims kiezen morgen nieuwe vertegenwoordigers voor de moslimraad. De aanloop naar de verkiezing was tumultueus, omdat de aftredende raad en een deel van de moslimgemeenschap de geldigheid van de verkiezingen betwisten. Het afgelopen jaar kwamen de representatieve organen van de moslimgemeenschap bijna uitsluitend negatief in het nieuws, met interne ruzies, boycotacties, een gerechtelijk fraudeonderzoek en rechtszaken om de geplande verkiezingen tegen te gaan. De verkiezingen van morgen moeten schoon schip maken.