Advertentie
Advertentie

7.000 artsen hanteren vrije tarieven

(tijd) - 7.051 geneesheren, of 17,05 procent van het artsencorps, verwerpen het tariefakkoord 2004-2005. Zij zijn vrij om hun tarieven te bepalen. Het aantal Vlaamse huisartsen dat vrije tarieven hanteert, verdubbelt bijna van 683 in 2003 tot 1.168 in 2004-2005. In Brussel en Wallonië beloven meer artsen dan vorig jaar de tarieven te respecteren. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) vrijgaf.