85 miljoen Chinezen leven onder armoedegrens

PEKING (afp) - In China leven ongeveer 85 miljoen mensen onder de armoedegrens. Zevenentwintig miljoen van hen leven in ellendige omstandigheden, zo maakte de China Daily bekend. De 27 miljoen mensen die in absolute armoede leven, leven nagenoeg uitsluitend op het platteland. Zij verdienen minder dan 200 yuan (1.000 frank) per jaar en dat is lang niet genoeg om zich te voeden, aldus Chen Junsheng, regeringsadvizeur voor sociale aangelegenheden, die in Peking deelnam aan een internationale konferentie over de armoede in China. Chen betoogde dat het aantal behoeftigen wel afneemt en wel van 270 miljoen in 1978 tot 85 miljoen in 1990. Volgens officiële ramingen heeft China een bevolking van 1,2 miljard zielen, van wie 80 tot 90 procent op het platteland woont.