Advertentie
Advertentie

Arcofin en DVV kopen direct verzekeraar Corona

(tijd) - DVV Verzekeringen heeft de Belgische directe verzekeraar Corona voor een onbekend bedrag overgenomen van de Nederlandse verzekeringsgroep Reaal. De definitieve verkoopovereenkomst werd eind vorige week ondertekend. DVV koopt twee derden van de aandelen van Corona, Arcofin een derde. Arcofin is de moederholding van DVV en Bacob Bank en vormt samen met de industriële holding Auxipar de Groep Arco, die in handen is van christelijke werknemersbeweging.In juli 1996 sloten Reaal en DVV reeds een intentieovereenkomst af over de verkoop van Corona, maar het boekenonderzoek en de ultieme onderhandelingen over de prijs sleepten langer aan dan verwacht. Eerst was 15 november als streefdatum vooropgesteld, later werd dat 15 december. Zodra de bij de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) aangemelde overname formeel is goedgekeurd, kan de hele operatie ook juridisch worden bekrachtigd met de aandelenoverdracht en de betaling van de koopsom. Tijdens een bijzondere algemene vergadering zullen dan nieuwe bestuurders benoemd worden. Corona krijgt een nieuwe algemene directie. De huidige algemeen directeur Arno Dolders neemt een nieuwe functie op in de Reaal Groep.