'Desindustrialisering Vlaanderen is geen catastrofe maar een succes'

LEUVEN (tijd) - Het dalend aandeel van de industrie in het bruto binnenlands product (BBP) is geen catastrofe maar een succes. De desindustrialisering is te danken aan de enorme stijging van de productiviteit, die prijsdalingen mogelijk maakt. Dit betekent echter niet dat de industrie minder produceert. Integendeel, zij produceert steeds meer televisietoestellen, personal computers enzovoort.Een en ander zei VLD-kamerlid en professor Paul de Grauwe zaterdag op een panelgesprek over de Vlaamse economie naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van Ekonomika-Alumni van de KU Leuven. Hij voorspelde dat het aandeel van de industrie in het BBP tegen 2020 zal dalen tot minder dan 10 procent.

De Grauwe verklaarde dat hij het beleid van de Vlaamse regering steunt om het sectoraal beleid en de subsidies aan bedrijven af te bouwen. Maar hij waarschuwde voor nieuwe sectorale discriminaties op federaal vlak, zoals Maribel, dat alleen voor de industrie of exporteurs de sociale bijdragen vermindert.

Eric van Rompuy, minister van Economie in de Vlaamse regering, zei dat hij de industrie niet opgeeft. De industrie is maar competitief als zij goed wordt omringd, onder meer door performante dienstenbedrijven. Omgekeerd heeft de dienstensector geen toekomst indien zij niet kan verkopen aan de industrie. 'Er bestaan geen goede en slechte sectoren.'

De minister beklemtoonde dat de Vlaamse economie het niet zo slecht doet en verwees naar internationaal vergelijkbare werkloosheidscijfers van de OESO. Volgens deze gegevens bedraagt de werkloosheidsgraad in Vlaanderen 6 procent en dat is evenveel als in Nederland, dat dikwijls als modelvoorbeeld wordt geciteerd. Sinds 1990 groeide het aantal banen in Vlaanderen met 150.000.

De minder gunstige prestatie van de Belgische economie is volgens Van Rompuy te wijten aan de bijna catastrofale toestand in Wallonië. Hij betreurde dat er over de Vlaamse economie onvoldoende statistieken beschikbaar zijn. Van Rompuy gaf wel toe dat er structurele problemen bestaan, zoals de daling van de buitenlandse investeringen.

Werkloosheid

Frank Vandenbroucke, voormalig SP-kamerlid, zei dat er geen reden is voor pessimisme inzake een structureel groeiprobleem. Hij merkte op dat de Vlaamse economie in de voorbije vijftien jaar met gemiddeld 2,2 procent per jaar groeide. Dit is evenveel als in de buurlanden en meer dan het Europees gemiddelde.

Niet de groei maar de werkloosheid is een structureel probleem. Verwijzend naar de Gentse professor Freddy Heylen stipte Vandenbroucke aan dat de werkloosheid vooral Keynesiaans is. De te lage vraag is een gevolg van de onderschatte budgettaire sanering van de voorbije vijftien jaar. Vandenbroucke zei dat we dringend moeten nadenken over de werking van de arbeidsmarkt omdat België een te passief arbeidsmarktbeleid voert, met te weinig aandacht voor opleiding.

De Grauwe verklaarde ietwat verrassend dat hij grotendeels akkoord gaat met Vandenbroucke. Maar hij onderstreepte dat Europa in de jaren 90 niet de norm van 2 à 2,5 procent groei haalde omdat het tegelijkertijd een restrictief budgettair en monetair beleid voerde. De VS handhaafden wel hun groeipotentieel. De budgettaire sanering was er groter dan in Europa, maar het monetair beleid was soepeler. Tot slot veroordeelde De Grauwe het monetair beleid van de Bundesbank door het als fetisjisme te omschrijven.

WV

Gesponsorde inhoud

Partner content