Advertentie
Advertentie

Ecologisch handelen of de smalle weg naar het paradijs

(tijd) - 'Ecologisch Handelen, een blauwdruk', een boek van de Amerikaan Paul Hawken, vertaald in het Nederlands, laat via de titel, de inleiding en de korte analyse van Europees milieuspecialist Wouter Van Dieren, iets meer vermoeden dan erin steekt. Wie via dit boek de lang verwachte weg naar het duizendjarig rijk van een welvaartsmaatschappij zoekt die de natuur en vooral de natuurlijke hulpbronnen integraal intakt laat, komt enigszins bedrogen uit. Het paradijs is nog altijd niet voor morgen.Toch heeft dit boek ongetwijfeld zijn verdiensten, leest het vlot en is het zelfs een aanrader voor al diegenen die momenteel verantwoordelijkheid opnemen in de geïndustrializeerde maatschappij. De auteur tracht vooral door talloze voorbeelden duidelijk te maken dat ondernemen met volle respekt voor de natuur en het ecologisch evenwicht op aarde veel verder gaat dan een milieu-statement op kringlooppapier of het zuiveren van afvalwater.