Een rittenplanning moet wat optimistisch zijn

Prof. dr. Alex van Breedam signaleert in de complexe materie van de rittenplanning enkele ontwikkelingen.De opkomst van gemengde systemen van ophaling en levering. Dat brengt extra complicaties met zich mee, aldus de professor. Je moet immers leveren voor je wat oppikt. Vooral als de ecotaks zich doorzet, kan dit systeem opgang maken. De invoering van de plicht tot terugname van gebruikte goederen voor fabrikanten én de correcte toepassing ervan zal ook wel een flinke duw in deze richting geven. Het ontstaan van interactieve depots. Klanten vragen producten die op meerdere plaatsen worden gefabriceerd, omdat de industrie voornamelijk georganiseerd is in fabrieken die zich concentreren op een beperkt aantal producten, de zogenaamde focused factories. Interactieve depots verzamelen de producten die klanten bestellen om ze van daaruit te leveren, aldus nog Van Breedam.Multicompartimentele voertuigen. Zeer nuttig voor gecombineerde leveringen en ophalingen en van aard om voertuigen te besparen, meent de professor.Een meer heterogeen wagenpark voor leveranciers. De toegankelijkheid van wie zij beleveren, vergt steeds meer diversificatie in de voertuigen.Gesplitste leveringen. Neem twee vrachtwagens die niet helemaal vol zijn, maar die geen van beide plaats genoeg over hebben om een resterende levering helemaal mee te nemen. Klassiek werd daarvoor dan een derde vrachtwagen ingezet. Men kan echter ook beide vrachtwagens vragen een deel van de levering voor hun rekening te nemen. Zeer besparend.Tijdsafhankelijke rijtijden. Men houdt in de rittenplanning rekening met de structurele files door aan elk wegsegment een rijtijd toe te kennen. Dat vergt een zeer zware gegevensbank en gaat voorbij aan de vele situaties waarin files niet structureel zijn of aan de dagen dat ze gewoon niet voorkomen. Je maakt dan geen planning meer, maar je gaat de realiteit nabootsen. Een planning heeft iets optimistisch. Files incalculeren is een pessimistische benadering, die ervan uit gaat dat de chauffeur gewoon in de file blijft staan. Doet hij dat echter niet, dan ligt de planning overhoop, zelfs als hij tijd wint.On-lineplanning. Dit is de betere oplossing. Een realistische planning wordt onderweg permanent bijgestuurd door communicatie tussen bestuurder en dispatcher van de transporteur. De reële tijd wordt vergeleken met de geplande tijd en men kan de planning desgewenst bijsturen. WDB