Kelchtermans versoepelt opvulregel

(tijd) - Onder zeer strikte voorwaarden kan in Vlaanderen de vorige zomer nog bij dekreet afgeschafte opvulregel opnieuw gebruikt worden. Minister van ruimtelijke ordening Kelchtermans heeft zopas een omzendbrief in die zin uitgevaardigd. De opvulregel voorziet in de mogelijkheid om op een perceel tussen twee huizen die op minder dan 70 meter van elkaar staan te bouwen ook al gaat het volgens het gewestplan niet om een bouwgrond. Voornoemde omzendbrief voert meer algemeen een versoepeling door van het moratorium op de goedkeuring van Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's) die het gewestplan wijzigen. Kelchtermans kreeg daartoe het fiat van de hele Vlaamse regering. De milieuverenigingen vrezen een nieuwe aanslag op de open ruimte.