Advertentie
Advertentie

"Koppeling van frank en mark verlaagt rentelasten van federale overheid'

(van onze verslaggever) WASHINGTON (tijd) - De koppeling van de Belgische frank aan de Duitse mark heeft volgens een nota van het ministerie van financiën wel degelijk de rentelasten van de Belgische overheid verminderd. Financiën reageert daarmee op een recente studie van professor Paul De Grauwe van de KU Leuven, die beweert dat de harde-muntpolitiek tot nu toe geen voordelen heeft geboden aan de Schatkist. Het verschil tussen de Belgische en Duitse reële rente is volgens De Grauwe gestegen omdat het wisselkoersbeleid niet geheel geloofwaardig was. Bovendien heeft dit beleid waarschijnlijk een bijkomende deflatoire impact gehad, die de overheidsfinanciën niet ten goede is gekomen. Een en ander deed de last van de schuld stijgen en de schuldratio toenemen. Het ministerie van financiën merkt op dat de nominale rente hoger is naarmate het risico op een depreciatie van de wisselkoers toeneemt. Daarom koppelde de regering in 1990 de frank aan de mark. Ze wilde immers de anticipatie van een devaluatie van de frank uitschakelen en het verschil tussen de Belgische en Duitse nominale rente terugdringen. De vermindering van het renteverschil toont aan dat deze politiek een sukses is geworden, aldus de nota. En de reële rente, die het verschil is tussen de nominale rente en de inflatie? België presteerde niet alleen goed op het vlak van de nominale rente maar ook inzake de inflatie.