Niet de voorraad maar JIT is de boosdoener

Het bedrijfsleven heeft met zijn juist-op-tijdleveringen (just-in-time of JIT) de voorraden uit de opslagplaatsen gehaald en laat ze op de weg rijden, met kwalijke mobiliteitsgevolgen, opperen verkeersdeskundigen geregeld. Fout, zeggen de logistieke deskundigen. Die voorraden moet men hoe dan ook verplaatsen. De nog steeds toenemende eis naar JIT-leveringen maakt het uitwerken van geschikte logistieke systemen echter almaar complexer en verhoogt wel het aantal voertuigen op de weg. Boven op alle andere vereisten en beperkingen van het hedendaags transport maakt de eis om in JIT te leveren de zaken extra moeilijk voor transporteurs en logistieke bedrijven, aldus Wouter Tielemans. Klanten zullen doorgaan met minder voorraden te willen opslaan. Die tendens zal zich zelfs doorzetten bij de consument, die door zijn virtuele bestellingen meer dan ooit zal verwachten op zijn wenken bediend te worden. Dat zal zware gevolgen hebben voor de logistiek, vanaf de organisatie voor het orderpikken tot het eigenlijke transport, aldus nog de KPMG-deskundige. Hij wijst erop dat ieder van die klanten nu ook graag weet wanneer de levering precies volgt en vooral hoe snel dat kan. Dat vergt een grote inspanning van bedrijven om hun systemen meteen die correcte antwoorden te laten spuien, vanuit een belcentrum of een ander al of niet virtueel loket. Op die manier raakt de JIT-levering gekoppeld aan het klantrelatiebeheer.JIT rukt dus verder op. Krijgen we dan almaar meer rijdende voorraden? Dat idee klopt niet echt, aldus Wouter Tielemans. Het is juist dat goederen minder in magazijnen liggen, maar het is flauwekul dat de verkeerscongestie aan rijdende voorraden zou toe te schrijven zijn. Het transport moet hoe dan ook gebeuren. Er is alleen vaak een opslagschakel uit de aanvoerketen verdwenen. Je zou zelfs kunnen verdedigen dat minder opslag minder transporten en minder goederenbehandeling met zich mee brengt, want vaak zijn er tussenschakels in de distributie helemaal opgedoekt. Toegegeven, er kan al eens een nutteloos of inefficiënt transport aan een JIT-systeem te pas komen, omdat de verdeling van goederen tussen een centraal magazijn en zijn satellietdepots niet helemaal klopt. En doordat je ter plekke geen buffervoorraden meer hebt, moet men voorraden vaker ophalen, in bepaalde omstandigheden. Maar dat stelt weinig voor in het geheel van de verkeersstromen.Nu worden zelfs de nog lege blikjes voor drank in een JIT-systeem geleverd. Dat betekent dat vrachtwagens met veel volume voor weinig gewicht onderweg zijn, aldus Tielemans. Daardoor evolueert bij steeds meer bedrijven de rittenplanning ook naar een planning van middelen of resources. Er komt immers heel wat rijdend en logistiek materiaal bij JIT kijken. Prof. Dr. Alex van Breedam van de Universiteit Antwerpen beaamt in grote lijnen wat zijn collega-deskundige zegt: Bijna alles wijst in de richting van een verder toenemend aantal transporten. Transporteurs willen hun voertuigen zo vol mogelijk met palletten doen rijden, maar de klant wil zo klein mogelijke levering, als het even kan drie per dag. Voorraden zijn meer dan ooit uit den boze. JIT is logistieke perfectie, maar vanuit transport- en mobiliteitsstandpunt heeft men veel minder redenen om erover te juichen. En het wordt nog meer van hetzelfde. Transportbedrijven die niet investeren in hun informatie- en communicatietechnologie en zich niet tot logistieke dienstverleners ontpoppen, die dus constant voor JIT kunnen zorgen, gaan eruit, aldus nog de professor. De transporteur moet afstappen van zijn drang naar volgeladen vrachtwagens, want het aanvoerketenbeheer dicteert de wet en die zegt dat hij niet zo veel mogelijk bij de klant mag afzetten, maar precies wat de klant op dat ogenblik wil. Terwijl de transporteur de leveringen nog pusht, vergt aanvoerketenbeheer een pullmentaliteit en vooral een JIT-ingesteldheid. Vaak hebben transporteurs die nog niet, omdat ze ook niet echt JIT kúnnen leveren. Daarvoor zijn bijvoorbeeld tussenliggende magazijnen of platformen nodig, die buffer en scharnier vormen tussen die pull- en pushdynamieken, schetst Alex van Breedam. De vele kleine transporteurs in ons land lijken niet meteen gewapend om dergelijke ontwikkelingen aan te kunnen. Een conjunctureel hoge olieprijs is in feite slechts de spreekwoordelijke druppel voor hen, al beseffen ze dat wellicht nog niet allemaal. Willem DE BOCK