Advertentie
Advertentie

Regering maakt einde aan dubbel beheer luchthaven

(tijd) - De regering keurde een voorontwerp van wet goed waardoor de exploitatie van de nationale luchthaven opnieuw onder één beheer komt. De Regie der Luchtwegen wordt afgeslankt tot een verkeersleidingscentrum, BATC slorpt de andere taken van de RLW op en wordt omgevormd tot BIAC waarin de overheid de meerderheid zal hebben. Voorafgaandelijk wordt een waardering uitgevoerd van de bestaande entiteiten (BATC en RLW) met het oog op de mogelijke uittrede van bestaande privé-aandeelhouders in BATC en de komst van andere kandidaat-investeerders.Het ontwerp van minister van Vervoer Michel Daerden legt de basis voor een hereniging van de twee bestaande beheersstructuren voor de nationale luchthaven in Zaventem. In 1987 werden de verantwoordelijkheden opgesplitst tussen de Regie der Luchtwegen (RLW) - een parastatale A - en de nieuwe gemengde NV BATC waarvan privé-aandeelhouders 52,5 procent controleerden en de RLW de rest. De BATC werd opgericht om de overheid te ontlasten van de noodzakelijke zware investeringen bij de bouw van een nieuwe luchthaven. In het protocolakkoord van 7 december 1987 werden echter heel wat clausules ingebouwd die het risico voor de privé-aandeelhouders beperkten.