Van distributie naar logistiek

Vanaf volgende maand wordt het Vlaamse Instituut voor de Logistiek (VIL) operationeel. Dit instituut wordt dé katalysator van de overgang naar waardetoevoegende logistiek en de ontwikkeling van innoverende logistieke concepten. Nederland Distributieland, de VIL-tegenhanger van de noorderburen, is al 15 jaar actief en bleek al die tijd te werken als een krachtige machine. Als bewijs daarvan: 44 procent van de EDCs van België en de omringende landen is in Nederland gevestigd. Voor Vlaanderen komt het VIL op een cruciaal moment, zegt Alex van Breedam: Logistiek gezien, hebben we geen seconde meer te verliezen.Vlaanderen hanteert nog steeds de enge betekenis van logistiek, zijnde de distributielogistiek van product tot klant. Hiervoor bestaat een eenvoudige verklaring: door de aanwezigheid van productiebedrijven had Vlaanderen voor dit traject een hoge grondwaarde. In brede zin slaat logistiek op de volledige keten van eerste leverancier tot klant, de zogenaamde supply chain. Het VIL zal zich op die volledige keten concentreren.De Vlaamse regering besliste het VIL de komende vijf jaar een dotatie van 11,5 miljoen euro te geven. Het VIL zal fungeren als expertisecentrum voor de hele logistieke sector, van de grote mastodonten tot de KMO-dienstverleners. Het instituut zal vrij snel innovatieve concepten aanbrengen die de bedrijven vrij risicoloos kunnen adapteren, veelal mits een subsidiëring wordt toegekend door het Instituut voor Wetenschap en Technologie (IWT).EigendomsrechtHet concept waarmee het VIL werkt is vrij uniek en is geïnspireerd op dat van het Leuvense elektronicabedrijf IMEC. Het VIL zal generieke kennis ontwikkelen en die ter beschikking stellen van alle logistieke dienstverleners. Wanneer een bepaald bedrijf die kennis wil toepassen, dan moet het ervoor betalen. Het eigendomsrecht blijft in handen van het VIL.Momenteel werkt het VIL aan een binnenvaartconcept. Het instituut onderzoekt of een aantrekkelijk systeem met paletten, naast het traditionele bulk- en containervervoer, kan worden aangeboden. Dit zal leiden tot generieke kennis. Wanneer bijvoorbeeld drankenproducenten beslissen een consortium te vormen en een schip als drijvend magazijn te gebruiken, wordt de kennis specifiek. Een ander voorbeeld van innovatief concept zijn de Radio Frequency Tags. Deze tags zijn labels op de verpakking die het mogelijk maken om een product te traceren. Met een eenvoudig label kan je enkel traceren in het eigen magazijn en op de eigen vrachtwagens. Eenmaal bij een derde zijn de pakketten niet meer op te volgen. Samen met IMEC onderzoekt het VIL of het mogelijk is een herlaadbare en programmeerbare miniatuurbatterij te ontwikkelen waardoor producten via satelliet op te sporen zijn. Zo zal iemand vanop zijn computer door een eenvoudige muisklik een bepaald pakket in het magazijn aan een klant kunnen toewijzen. Het VIL stelt voorts een draaiboek op met vermelding van de geschikte tag voor een bepaald type transport en het prijskaartje. GVDP