Vlaams Huisvan de Logistiekin de steigers

Eind 2001 gaf de Vlaamse regering goedkeuring voor de oprichting van een Vlaams Huis van de Logistiek (VHL). Nu begint een werkgroep aan de voorbereiding van de opstart. Vlaanderen beschikt immers over een groot logistiek potentieel, maar de branche heeft een stuwende kracht nodig om verder te professionaliseren. De concrete VHL-plannen, die de werkgroep nu uittekent, moeten eind mei al klaar zijn en door de Vlaamse regering goedgekeurd zijn voor 15 juli 2002.