Advertentie
Advertentie

a De Amerikaanse staat Californie heeft een wet goedgekeurd die vanaf

a De Amerikaanse staat Californie heeft een wet goedgekeurd die vanaf 1 januari de verzending van ongevraagde reclame of spam verbiedt. De overtreders van de wet worden gestraft met zware geldboetes. In de rest van de VS kon de machtige lobby van de adverteerders dit verbod tot nu toe voorkomen. In Australie werd een wetsontwerp ingediend dat meer dan 1 miljoen Australische dollar (bijna 600.000 euro) boete per dag wil opleggen aan organisaties die spam verspreiden. Californie heeft zijn wetgeving over commerciele e-mails strenger gemaakt. Aan de inwoners van de staat mag vanaf volgend jaar niet langer ongevraagde reclame worden gestuurd via e-mail. Zowel de verzenders van binnen Californie als erbuiten worden met deze wet geviseerd. De ontvanger dient expliciet zijn toestemming te geven als hij berichten wil ontvangen. De wet straft de verzenders van de spam met geldboetes van 1.000 dollar per bericht tot 1 miljoen dollar per reclamecampagne. De nieuwe wet is opmerkelijk omdat de reclamelobby in de VS heel machtig is en tot nog toe een verbod op het versturen van spam kon tegenhouden. De regeling in Californie wordt dan ook meteen de strengste van de VS. In Australie is een wetsontwerp ingediend dat meer dan 1 miljoen Australische dollar of bijna 600.000 euro boete per dag oplegt aan organisaties die spam versturen. Het wetsontwerp heeft de steun van de meeste partijen en wordt wellicht moeiteloos goedgekeurd. De wet gaat enkel over spam uit Australie. Ons land verplicht de bedrijven de expliciete toestemming te vragen van de ontvanger vooraleer zij hem een commerciele e-mail bezorgen. Voor klanten en rechtspersonen wordt een uitzondering gemaakt.