a 'De wereld is klein'

a 'De wereld is klein'. Deze hypothese uit de jaren 60 stelt dat het gros van de zes miljard mensen op aarde allemaal met elkaar kunnen worden verbonden door een ketting van slechts zes kennissen. De theorie gaat tevens op voor e-mail, blijkt uit een onderzoek van de Columbia University. De eerste kopie van het experiment verschijnt in Science. Peter Sheridan Dodds en collega's aan de Columbia University vroegen 60.000 e-mailgebruikers om iemand te bereiken van de 18 geselecteerde mensen uit 13 landen. De selectie bevatte een Australische politieman, een Indiase technologieconsulent en een archivist uit Estland. De deelnemers aan het experiment dienden zo dicht mogelijk bij een van de 18 personen te geraken door gebruik te maken van hun sociale netwerken. Het gros van de e-mails bereikte hun doel in vijf tot zeven stappen. Een voorbeeld. Een Britse legerofficier werd gevraagd een Russische studente in Novosibirsk te e-mailen. Eerst mailde de officier zijn oom, een financieel directeur in Uganda. De man stuurde het bericht door naar een 'internetvriendin' die in Moskou studeert. De studente bezorgde de e-mail aan een oude schoolvriend in Novosibirsk die op de universiteit zat met 'het doelwit'. a De Vlaamse ordes en congregaties blijven niet verstoken van het net. Volgens de Vereniging van de Hogere Oversten van Belgie (VHOB) en de Unie van Religieuzen van Belgie (URB) wordt het internet 'met uiterste matiging en terughoudendheid' gebruikt. De gelofte die de kloosterlingen aflegden, laat surfen op het internet toe. In 1999 gaf het Vaticaan zijn zegen over het gebruik van de gsm en het internet in de kloosters. Religieuzen die in afzondering leven, mogen sindsdien gebruikmaken van de moderne communicatietechnologie, maar wel 'met uiterste matiging en terughoudendheid'. Vier jaar later zijn die moderne communicatiemiddelen doorgedrongen in vrijwel alle Vlaamse kloosters. In Vlaanderen zijn er 57 mannelijke kloosterordes of congregaties. De maandelijkse nieuwsbrief van de VHOB, waarin allerlei berichten over de religieuze ordes staan, wordt per e-mail opgestuurd naar 55 ordes. Slechts twee willen de nieuwsbrief per fax ontvangen. Vlaanderen telt zowat 190 vrouwelijke congregaties. Ook de vrouwelijke religieuzen laten de nieuwe communicatietechnieken tot zich komen.