AAC en De Beers onderwerpen zich aan VS-justitie

(tijd) - In een allerlaatste poging om het bod van Minorco op Consolidated Gold Fields nog een kans te geven, hebben Anglo American Corporation (AAC) en De Beers aangeboden zich voor deze ene zaak aan de Amerikaanse jurisdiktie te onderwerpen. AAC en De Beers zijn de belangrijkste bestanddelen uit het Oppenheimer-imperium. Beide groepen hebben er tot nog toe zorgvuldig over gewaakt buiten het rechtsgebied van de Amerikaanse justitie te blijven. In een uiterste poging om het bod van Minorco alsnog een kans op slagen te geven, hebben beide ondernemingen Minorco nu de vrijgeleide gegeven om aan de Amerikaanse juridische autoriteiten een tienjarige verbintenis te geven dat noch De Beers noch AAC de drie participaties in mijnen zullen kopen, die Minorco beloofd heeft in het kader van het bod op Consolidated Gold Fields te zullen verkopen.