Aan Big Bang houden de Europese beurzen nog steeds hoofdpijn over

(tijd) - Morgen, zondag, is het precies vijf jaar geleden dat er een schokgolf voer door de Londense financiële markten. De "Big Bang' veranderde ineens en voor altijd het gezicht van de Britse beurs. De afschaffing van het systeem van vaste minimumkommissies en de ingebruikname van het elektronisch prijsafficheringssysteem SEAQ (Stock Exchange Automated Quotation) voor de Londense handel in aandelen en obligaties, ontruimden binnen de kortste tijd de beursvloer.