Aan de vooravond van Halloween

De Amerikaanse economie is stilgevallen, de Europese eveneens. Economische en politieke onzekerheid weegt op de conjunctuur en maakt dat er voor volgend jaar nog wel een herneming inzit, maar dat die erg matig dreigt uit te vallen. Om het plaatje nog wat somberder te kleuren, neemt ook de deflatoire druk toe.