Aan de wilghen Stefaan Huysentruyt

Bij de tweede stemronde gisteren voor de job van mensenrechtencommissaris bij de Raad van Europa kreeg Marc Verwilghen een schamele 33 stemmen achter zijn naam. Op een totaal van 214 uitgebrachte stemmen is dat een beschamend resultaat. Het was overigens al de tweede poging van de Witte Ridder van de Belgische politiek om internationale horizonten op te zoeken. Eerder postuleerde hij al vruchteloos voor de functie van VN-vluchtelingen-commissaris.